co2footprint.fi

Polttopuuta: klapit, ranka ja hake
OSTAMME HARVENNUSLEIMIKOITA PYSTYYN!
Hakkuu- ja polttopuu-urakointi lähialueilla.

Polttopuun hinnat alkaen
n.1,9cent/kWh! (kuivattuna)


Pilkonta
tehokkaalla
klapikoneella
55,00€/h.
Energian hinta 20€/irto m3 30€/irto m3 40€/irto m3 50€/irto m3 60€/irto m3 70€/irto m3
Koivu 1,9cent/kWh 2,8cent/kWh 3,8cent/kWh 4,6cent/kWh 5,7cent/kWh 6,7cent/kWh
Muut puulajit 2,7cent/kWh 4,0cent/kWh 5,4cent/kWh 6,6cent/kWh 8,1cent/kWh 9,6cent/kWh
Hinnat noin hintoja poltettaessa kuivaa puuta